راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
خانه بهداشتپایگاه جمهوریمرکز شماره4--52543380
نمایش ۲۹۱ تا ۲۹۱ مورد از کل ۲۹۱ مورد.